Meget mere om Empelvic (pressemateriale)

Bækkenbundens potentiale

Hovedbudskabet fra Empelvic er, at vi gerne vil have bækkenbunden – i dens fulde potentiale – på dagsordenen for Hr. og fru Danmark. Vi oplever, at når vi formidler det til vores klienter, så kan vi afhjælpe deres problemer i underlivet på en ny effektiv måde, hvor effekten bliver mere holdbar i det lange løb.

Empelvic har en drøm om at alle mennesker, i alle aldre, og alle køn får mulighed for at mærke og bevæge deres bækkenbund frit.

’Bevæge frit’ er en velfungerende bækkenbund og en kropsbevidsthed, der gør én i stand til at sanse og aktivere bækkenbunden. Gerne selv det vil sige uden en fagperson, der guider eller palperer bækkenbunden, og uden at de er i tvivl om de gør det rigtige. Vi ønsker også at gøre mennesker i stand til at træne bækkenbunden på en bæredygtig måde. At undervise i / oplyse om bækkenbundens fulde potentiale, så den ikke i fremtiden fortsat fremstår alene som en muskel der skal trænes for at undgå at tisse i bukserne.

 

Hvad er empelvic-metoden?

 

Helt grundlæggende en specialdesignet pude, man sidder på. Med hjælp af forskellige øvelser gør puden dig bevidst om din bækkenbund. Når du er bevidst om bækkenbunden, kan du træne/sanseliggøre den på den rigtige måde. At kunne bevæge bækkenbunden frit har en lang række positive konsekvenser.

 

Citater

 

’Trykket (fra empelvicpuden) giver indre feedback til hjernen om, hvilke muskler og strukturer, der skal arbejdes med, når man laver bækkenbundsøvelser. Samtidig udløser vejrtrækning og bevægelse af kroppen en reflektorisk bevægelse i bækkenbunden. Netop det samspil gør, at det er nemt at lære at op- og afspænde bækkenbunden.’

journalist Michael Winther, i tillæg til Politiken oktober 2019

 

’Med puden under dig, mens du laver øvelserne, kan du rent faktisk mærke, hvad der sker i din bund, og det gør en verden til forskel! Den kommer fra en passioneret trio bestående af en jordemoder, fysioterapeut og bandagist, som rent faktisk har sat sig ind i bækkenbunden, og som brænder for at få budskabet ud, så DU kan lære at knibe – og afspænde – korrekt.’

KH underlivet  (Blogger om underlivet):  

 

’Puden er stjerneenkel. Når du sidder på den, kan du mærke bunden, som normalt føles lidt fjern og ugenkendelig for os. Det handler simpelthen om at få kontakt til noget, der normalt er fortrængt eller ikke kontaktbart. Og i virkeligheden om, hvad du kan bruge i din krop – og hvad din krop gerne vil mærke og bemærke’.

Gry Senderovitz på alt.dk

 

Underlivsproblematikker

 

Så godt som alle problematikker i underlivet, vil enten stamme fra, eller have medført en ufleksibel bækkenbund; inkontinens, smerter ved sex, manglende orgasmer, tidlig sædafgang, rejsningsproblemer, forstoppelse osv. vil altid skulle afhjælpes ved at få kontakt til og bevægelighed af bækkenbunden. Men størstedelen af alle de, som får at vide at de skal træne deres bund, er i tvivl om de gør det rigtigt! Nogen gør det egentligt fint, men lader være fordi tvivlen er en dårlig medspiller, andre spænder for hårdt eller for lidt eller de forkerte steder.

Og her er et af de problemer der er omkring udbredelse. For bækkenbunden er ikke noget man snakker om. Og selvom de fleste

 

Tabubelagt emne

 

Bækkenbunden er stadig tabu at nærme sig i tale og (be-)handling, og betragtes som noget specialiserede sundhedspersonaler tager sig af. For at ændre på det skal flere behandlere medinddrage bækkenbunden som en vigtig del af kroppens funktion i sin helhed, så vi kan hjælpe flere med problemer tidligere. Bækkenbunden bør italesættes – omtales som noget naturligt – som en naturlig del af kroppen og en vigtig medspiller til vores trivsel og sundhed.

 

Citat

’Vi skal ud af den situation at bækkenbunden er tabu, og noget vi overlader til lægen og sundhedssektoren, når den giver problemer’

Gry Senderovitz, medstifter Empelvic, Jordemoder. Politikken d. 18. oktober 2019

Selfmanagement strategier

 

 Selfmanagement strategier vinder – i takt med at ressourcerne i sundhedsvæsenet kommer under stigende pres – frem indenfor en lang række områder. Empelvic-metoden er en selfmanagement strategi i og med at du kan bruge den selv uden at have brug for professionel vejledning.

Nyt britisk studie, som ønsker at behandle smerter i underlivet, beskriver præcis samme tilgang som Empelvic metoden tilsigter. Det anbefaler self-management strategier. Empelvic metoden er netop en selfmangement strategy, som samtidig benytter desensitivering og reconnecting!

‘Most patients benefit from noticing and addressing anxiety, hypervigilance and fear, which are known to influence muscle tension. This is often done in combination with re-training of the pelvic floor’s response to urinary urgency, stress and sexual activity. It could include hands-on intervention from a pelvic floor physiotherapist focusing on self-management strategies, movement with awareness, pelvic floor relaxation and desensitisation. The focus shifts from specifically changing the function of the muscle to addressing the way the nervous system responds in situations of perceived threat such as the prospect of penetrative intercourse.’

 (‘ReConnect’: a model for working with persistent pain patients on improving sexual relationships, British Journal of Pain 1 –10 © The British Pain Society 2019 Article reuse guidelines: sagepub.com/journals-permissions DOI: 10.1177/2049463719854972 journals.sagepub.com/home/bjp) 

 

Cases og citater:

 

Inkontinens med dryptis dagligt i 8 år efter første fødsel. Har nedsynkningsproblemer og føler tyngdefornemmelse i underlivet. Har regelmæssigt udført knibeøvelser.  I en periode på 4 uger har hun brugt empelvic puden ca. hver anden dag og integreret metoden (Reflektorisk aktivering via vejrtrækningen) i sine bevægelser. Herefter er hun stoppet med at dryptisse. Yderligere 4 ugers træning med Empelvic har afhjulpet tyngdefornemmelsen i hendes underliv.

Hun kan nu efter 8 år færdes uden at dryptisse eller være bange for, om hun kan holde sig.

Citat 1:

’Empelvic har på kun 4 uger løst et problem med dryptis efter flere fødsler og nedsynkning, noget jeg har kæmpet med i 8 år!’

Gitte

 

Citat 2:

’Jeg har lånt og afprøvet puden fra Empelvic i ca. en måned. Mit problem er spændinger i underlivet og smerte i bækken, ryg og skuldre. Før havde jeg dårlig kontakt til mit underliv, men nu kan jeg mærke min bækkenbund på en anden måde. Jeg har lært hvordan jeg skal slappe af i mine muskler og har fået en bedre holdning når jeg sidder. Har siddet på den hver dag. Mine rygsmerter er også forsvundet efter jeg har trænet på puden. Det der er smart ved at bruge puden er, at jeg kan sidde på den hvor som helst og at den fortæller mig hvilke muskler jeg skal bruge’

Sahra A J. 

 

Citat 3:

Hun kan nu efter 8 år færdes uden at dryptisse eller være bange for, at hun ikke kan holde sig.

En af mange cases med langvarige problemer løst på kort tid. Vi er selv forbløffede og alligevel, når vi taler med forskellige fagpersoner, som har deres specifikke viden om underliv og de forskellige vævs samarbejde, så giver det mening.

Jeg er især rigtigt glad for det visuelle det giver at lade kvinder sidde på disse puder og se at de alle sidder helt opret når deres bækkenbund stimuleres. Det viser tydeligt hvor stor indflydelse bækkenbundens funktion, styrke og spænding har på hele kroppens funktion.

Marianne Bigom, Osteopat Holbæk.

 

Citat 4

’Man kan ikke styrke en muskel som hjernen ikke kan finde, så først og fremmest skal vi skabe kontakt til en bækkenbund der både kan arbejde og slappe af’.

Faktisk, kan det at vække bækkenbunden ved først og fremmest opdage den er der – sanse den og mærke den arbejde eller blot sanse tryk mod den når du sidder ned (på empelvicpuden)– være et stort og vigtigt skridt i at få den til at fungere.’

Elin Solheim (ekspert i træning af kvindekroppen og har arbejdet som fysioterapeut og underviser i dette område i over 20 år).

 

Citat 5:

’Den giver en anden mulighed for at planlægge behandlingen. ’Den havde jeg manglet uden at vide det!’’

Charlotte Salskov, Gynobs Fysioterapeut, Gentofte.

Citat 6:

 

’Empelvic er flere steder allerede. Flere kommuner – inkontinensklinikker, behandlere, læger og gynækologer har taget godt imod Empelvic. De får øjnene op for bækkenbunden, når de oplever hvilket potentiale Empelvic giver dem.  Flere anvender empelvic  intuitivt og integrerer den med den praksis de har i forvejen, andre oplever et helt ny måde at tilgå behandlingen af bækkenbunden på, hvor patienten bliver en central medspiller.

Micha Grøn, gynobs fysioterapeut, medstifter Empelvic 

 

Sex:

Og så er der det med sex!

At nyde sex handler både om at kunne sanse stimuli OG om at kunne forstå hvad kroppen gør. Der er studier, som viser, at det er nemmere at lade ophidselsen vokse og nydes, hvis man forstår de fysiske tegn på “tænding”. Og omvendt er det ’ikke at forstå hvad kroppen gør og hvordan den føles’ en OFF knap for lyst og nydelse.

 

Mange mærker ømhed eller smerte i underlivet og disse sansninger vil ofte vise sig ved netop sex. Når man får en mulighed for at mærke nerve inputs fra samme område i en situation (på empelvic pude), hvor man selv er i kontrol og kan tillade sig at undersøge sansningerne, kan de desensitiveres og “gen-fortolkes” i nervesystemet.

Så hvis du har en tendens til at spænde op og føles øm i bækkenbunden, når du bliver berørt på kønsdelene, kan du med empelvic metoden få afspændt og opdage at “smerten” ikke er udtryk for “noget farligt”, men for at området trænger til stimulering. Du kan samtidigt opdage at du kan hjælpe bækkenbunden til afspænding gennem din vejrtrækning og kroppen bliver således både mere forståelig og mere nydelsesfuld.

Orgasme vil ofte beskrives som “en rytmisk sammentrækning af bækkenbunden”. Så er det egentligt nemt at forstå, at hvis din bækkenbund er opspændt eller på anden måde “ukontaktbar”, så er det svært at lade orgasmen fremkomme og vokse og det er svært at sanse den fuldt ud. Flere har oplevet at bruge empelvic puden for at få bækkenbunden i gang efter en fødsel og melder tilbage til os at allerede efter en uge på puden, oplever de mere lyst og nydelse, samt eventuelle smerter ved samlejet efter fødsel (som jo er meget almindeligt) er væk!

Billeder til fri afbenyttelse:

Team empelvic

team empelvic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empelvic pude med emballage

Empelvic puden

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen