Om os

Hvem er Empelvic?

Empelvic arbejder for at hjælpe alle mennesker til et liv med en sund bækkenbund. Vi er en fysioterapeut, en bandagist og en jordemoder.

Sammen har vi udviklet Empelvic Metoden og Empelvic Puden – unikke værktøjer, som sætter dig i stand til at arbejde intuitivt med din bækkenbund.  

Vi vil gerne bidrage til oplysning om bækkenbundens funktion. Og være med til at skabe en åben kultur omkring bækkenbunden. En kultur, der sætter fokus på, hvad en sund og fleksibel bækkenbund betyder for din kropsforståelse og livskvalitet.  

Vores mission er at hjælpe mennesker af alle køn – og i alle aldre – til et liv med en sund bækkenbund. 

Fra ide til virkelighed - historien

I vores arbejde som fysioterapeut og jordemoder med speciale i gynækologiske og obstetriske områder har vi gennem flere år udvekslet viden og teknikker om underlivet.

Vi oplevede, at teknikkerne til kommunikation om bækkenbunden og dens funktion var for vage, for indirekte og for upersonlige. Vi manglede derfor et værktøj til at facilitere en mere direkte kommunikation. 

I samarbejde med bandagisten fik vores tanker og ideer fysisk form og resulterede i Empelvic Puden. Efterfølgende udviklede vi Empelvic Metoden i tæt samarbejde med vores nysgerrige og tillidsfulde patienter. Gennem processen har det vist sig at Empelvic Metoden kan endnu mere, end vi havde turdet drømme om. 

Foreløbig har vi udviklet en pude til kvinder. Vi glæder os til snart at kunne præsentere jer for puder til mænd og børn. 

Bækkenbundskultur

Tilgangen til bækkenbunden i vores sundhedsvæsen og sundhedskultur er overfladisk.

Mange af os hører kun om bækkenbunden i forbindelse med graviditet og fødsel, eller hvis vi oplever smerter eller andre problematikker. I disse sammenhænge bliver bækkenbunden talt om, som noget vi ”skal” eller ”bør” træne. Et sted, hvor vi kan være ”for slappe” og derfor kan ”risikere problemer”. Eller måske ligefrem selv har skabt problemer, fordi vi ”ikke har trænet nok”. Desværre er der alt for mange, der ikke ved, hvordan de kan træne deres bækkenbund. Det fører ofte til sporadisk og forkert træning. For mange er bækkenbunden forbundet med tvivl om, hvordan man træner den, og skam over ikke at have gjort nok. 

Vi vil gerne bidrage til en mere åben og indsigtsfuld bækkenbundskultur, hvor der er plads til at være nysgerrig og tale åbent om emnet. Din bækkenbund er meget mere end ”noget, som bør trænes”.  Med vores metode kan du opleve den glæde, der er forbundet med at opnå et bedre kendskab til bækkenbunden samt det at arbejde med bækkenbundsmusklerne. Og sidst, men ikke mindst, øge din livskvalitet! 

Empowerment til din bækkenbund!

Vi arbejder med en filosofi, vi kalder ”Empowerment til din bækkenbund”.

Empowerment betyder ”at bemyndige” eller ”sætte i stand til”. Bækkenbund hedder på engelsk pelvic floor. Empelvic er en sammentrækning af empowerment og pelvic floor!

Bruger
Vi ønsker at hjælpe dig til at få ejerskab over din bækkenbund på lige fod med resten af din krop. Dette ejerskab kan du opnå ved at blive i stand til at mærke, hvordan du bevæger dine bækkenbundsmuskler samt ved at få en øget kropsbevidsthed og -indsigt. 

Fagperson
Vi ønsker at sætte dig i stand til at kunne hjælpe klienter/patienter med at løse de problemer, som en dårligt fungerende bækkenbund kan være årsag til.  

Vi er Empelvic

Fysioterapeut Micha Grøn  

  • Uddannet fysioterapeut i 2003 
  • Siden 2008 arbejdet med at specialisere sig i fertilitet, gynækologi og obstetrik 
  • Har egen klinik, hvor hun behandler fertilitets-, bækken- og underlivsproblematikker hos kvinder og mænd 

Jordemoder Gry Senderovitz

  • Uddannet jordemoder i 2010  
  • Siden 2012 arbejdet intensivt med at specialisere sig i seksuel sundhed
  • Skriver bøger, holder foredrag og har egen klinik, hvor hun har konsultationer med mennesker i alle aldre, af alle køn om oplevelsen af krop, intimitet, grænser og seksualitet

Bandagist Thomas Borregaard

  • Autoriseret bandagist i 2009 
  • Udsendt for Internationalt Røde Kors 2012-2016 
  • Har eget bandageri hvor han fremstiller kropsbårne hjælpemidler