Rejsningsproblemer

Rejsningsproblemer - hvordan impotens kan forstås og behandles

Her får du et enkelt overblik over, hvordan rejsning foregår, hvad rejsningsproblemer kan skyldes, hvornår du bør kontakte din læge, og hvordan du naturligt behandler impotens.

Rejsning betyder, at svulmelegemerne fyldes med blod

At få rejsning betyder at der strømmer en stor mængde blod til svulmelegemerne i penis og at blodet kan blive der. For at det kan ske kræver det et samspil mellem nerver, muskler, blodkar og tanker. Potens er altså et samspil mellem tanker og vævet i underlivet.

Nerverne skal fungere, for at du kan mærke lyst

Når dine nerver fungerer godt, kan eventuelle lystfyldte tanker, duften af en du længes efter eller en berøring, nemt mærkes og omsættes til dunken i dit underliv, og da er rejsning mulig.

Den videnskabelige forklaring på, hvorfor bækkenbundstræning hjælper på rejsningsproblemer:

Læge og sexolog Jesper Bay-Hansen:
Styrketræning af bækkenbunden er potens-fitness:  Under en rejsning strømmer der blod til svulmelegemerne. Men musklerne i bækkenbunden sørger for, at blodet ikke forlader penis, så trykket i svulmelegemerne stiger, og penis bliver endnu hårdere, end hvis der ikke var disse muskelsammentrækninger i bækkenbunden. Derfor: Jo stærkere bækkenbund, desto bedre rejsningskvalitet – Fra bogen “Hvad alle bør vide om MÆND

Bækkenbunden skal kunne bevæge sig både til afspænding og til opspænding, for at du kan få og opretholde din rejsning

Når noget eller nogen har vakt din lyst, skal blodkarrene i underlivet kunne fyldes og skabe rejsningen. Dét er muligt, hvis musklerne kan bevæge sig. Når dine svulmelegemer er fyldte, skal blodet kunne holdes i penis, for at rejsningen kan vedblive. Det kræver altså sammentrækninger af en fleksibel bækkenbund at få og opretholde en rejsning.

Oplever du rejsningsproblemer og præstationsangst?

Når rejsningen opleves problematisk, medfører det ofte “en ond cirkel”

Når rejsningen opleves problematisk, vil det ofte have haft én udløsende faktor, men hurtigt vil de andre faktorer også blive påvirket, og det medfører en “ond cirkel”.

Hvis du for eksempel har haft spændinger i bækkenbundens muskler efter ændret arbejde eller en sportspræstation, vil spændingen give en nedsætning af blodtilførsel til penis. Du vil opleve, at du ikke får rejsning, den er markant mindre, eller at det gør ondt. Så er rejsningsproblemer pludseligt blevet koblet til dine seksuelle oplevelser.

Præstationsangst - den onde cirkel, når rejsningen først har svigtet

Det vil for de fleste medføre bekymring, når rejsningen ikke gør det, man kender og enten udebliver eller føles mindre hård. Bekymring kan i sig selv øge spændingen i vævet og gøre, at nervestimuli i området blive mere bekymrende i stedet for lystfyldte.

Så vil de tanker eller berøringer, som tidligere har givet dig lyst, blive knyttet til angsten for ikke at kunne præstere eller holde din rejsning. Det kan give utryghed i forhold til en eventuel partner, og utrygheden vil så forhindre eller hæmme din rejsning.

Impotens øvelser er bækkenbundsøvelser

Øg blodgennemstrømningen med Empelvic metoden

At få afspændt bækkenbundens muskler giver øget blodgennemstrømning og dermed hårdere og/eller mere sikker rejsning. Impotens bør derfor altid behandles med bækkenbundstræning.

Når rejsningen ikke er til at stole på, skal du forstå, hvad der sker

Alle mænd vil i løbet af livet opleve forandring i rejsningen. Hvor stort et problem det opleves som, handler både om intensiteten og varigheden, men også om du forstår, hvad det er, der sker og kan handle på det. Når du sidder på Empelvic puden og følger øvelsesfilmene, kan du selv mærke musklernes bevægelser, og mærke hvad som føles lystfyldt, og hvad der føles ømt og utrygt.

Genfind lysten og rejsningen gennem Empelvic metoden

Når bækkenbundstræningen også indebærer, at du mærker sammenhængen mellem dine nervers sansning, blodgennemstrømningen og musklernes bevægelser, bliver dine tanker om lyst også tryggere. Det er det, Empelvic metoden går ud på.

Empelvic pudens tryk skaber kontakt mellem hjernen og underlivet. Du mærker og kontrollerer bevægelser, mens du guides af filmene. Så har du startet en “god cirkel”, en rejse mod en mere behagelig potens. Så kan du slippe tankerne og lade dit underliv genfinde kontrollen og tilliden, og du kan tilmed øge din evne til at sanse nuancer i dit underliv

Eksempel på forskning:

”…it was found that weak pelvic floor muscles compromised normal pelvic floor function and led to urinary incontinence and erectile dysfunction.” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16301945/)

Du mærker hvad bækkenbunden gør, når du vipper med penis og lader pungen hvile

Man har længe vidst, at det er vigtigt for mænd at få trænet bækkenbunden for at sikre “naturlig potens”, og at det kan afhjælpe mange problematikker. Desværre har bækkenbundsfokus længe været på at “knibe”, altså spænde i musklerne. Det er det, du gør, hvis du bevidst vipper med penis ved at spænde op. Når du afslapper musklerne, får pungen lov at falde ned på plads.Det er mindst lige så vigtigt, og for mange endnu vigtigere, at få afslappet musklen, så der kan strømme ny blod til området. Samtidig er det et bedre muskelarbejde, man laver, når spændingen ikke blot er en hurtig kraftig bevægelse, men et blidere spænd. Empelvic metoden lærer dig netop dette, det blide bæredygtige spænd og den dejlige afslapning. Det giver mere følelse i området, og er en mere bæredygtig måde at behandle sine muskler på.

Det meste medicin og mange slags operationer kan give impotens

Efter sygdom/operationer er impotens almindeligt

Både operationer i underlivet (for eksempel i prostata) og anden behandling påvirker med stor sandsynlighed de væv, som skal arbejde for at skabe rejsning. Næsten al slags medicin kan påvirke lysten og rejsningen. Det betyder dog ikke, at man ikke kan genskabe rejsningsmuligheden.

Begynd bækkenbundstræning før operation eller opstart af ny medicin

Uanset den eventuelt medicinske årsag til problemet, vil det gavne med øget bevægelighed i bækkenbunden og fokus på sansning. Vi anbefaler at begynde Empelvic metoden allerede inden en eventuel operation eller opstart med medicin. Kom du ikke i gang inden, kan du dog sagtens starte efter.

Den medicinske tilgang til behandling af impotens

Medicinsk behandling

Det var et stort gennembrud for behandlingen af rejsningsproblemer, da man opfandt PDE-5-hæmmere (Viagra, Cialis og Levitra), og de fungerer rigtigt godt for mange. De virker ved at afslappe blodkarrene, så der kan strømme blod ud i penis. Hvis dine rejsningsudfordringer er opstået på grund af en opspændt bækkenbund eller på grund af udfordringer i relationen til partneren eller anden præstationsangst, er det dog ikke nok

Kombinér Empelvic metoden med medicinen for bedre virkning

Empelvic metoden kan med stor fordel kombineres med PDE-5-hæmmere, eller som erstatning for dem i nogle tilfælde. Selv når du tager en pille, kræver det lyst og tryg sansning af dit underliv at få og holde en rejsning. Så selv hvis du er en af dem, for hvem viagra virker, er det bæredygtigt at kombinere det med bækkenbundstræning.

Relationer og rejsningsproblemer

Relationelle udfordringer løses ikke blot med en pille

Da kroppen reagerer på stress og pres, kan rejsningsproblemer også skyldes noget svært i relationen til din sexpartner. Måske er der noget, du ikke kan få sagt, er vred over eller bekymret for? Hvis det er tilfældet, er det slet ikke sikkert at pillerne vil hjælpe. Hvis de alligevel giver dig rejsning, er det sjældent løsningen på dit problem. Måske har du brug for at få talt ud med din partner, eller I vil have gavn af at tale med en fagperson sammen.

Prøv også en øvelse med din partner, hvor fokus er på lyst og dermed ikke på præstation

Mange par har gennem årene haft glæde af såkaldte ”sensualitetsøvelser”. Her er fokus på gensidigt at opleve, hvordan I oplever lyst – sammen. Således kan I igennem intimitet hjælpe hinanden fri af seksuelle udfordringer og have lystfyldt samvær uden præstationsangst.

Har du morgenrejsning?

Har du stadig uforandrede morgenerektioner, er det ofte tegn på at det fysiske fungerer, men at den slags rejsning, som handler om sex og lyst, er blevet problematiske. Onanerer du, og er dine rejsninger ved onani uforandrede? Da er du måske ikke tryg i din lyst sammen med en partner. Det kan for mange være berigende at tale med en fagperson, for eksempel en sexolog, for at få et sprog for lyst og ulyst.

Se din læge, hvis du oplever rejsningsproblemer gentagne gange over en periode på 3 måneder. Ændret rejsning kan være symptom på underliggende sygdomme, og lægen vil derfor hjælpe dig med at teste for diabetes, prostataforandringer, forhøjet blodtryk m.m

Cykling og bækkenbundsmyoser

Cykling kræver langvarig opspænding af bækkenbunden, så mange der cykler længere distancer, oplever, at de har ondt efter turen. Nogen oplever smerte ved vandladning og kan ikke opnå rejsning. Vi anbefaler at få en rutine med afspænding af bækkenbunden på Empelvic puden efter lange/hårde cykelture. Med andre ord, hvis en ironman skal have en hård rejsning, skal hans bækkenbund have lov at bevæge sig fleksibelt og bæredygtigt.

”Efter min prostata operation kunne jeg ikke få orgasme, havde ondt, og min rejsning var anderledes. Efter jeg fandt mig til rette på Empelvic puden og brugte den i 2 dage, fik jeg min kendte rejsning tilbage og kunne nyde min orgasme”

Bestil Empelvic bækkenbundspuden i dag

Scroll to Top